Christer Fuglesang Fan Club (CFFC)

 

CFFC bildades i december 2006, när 46 av SE-SAM:s medlemmar, många med fruar och några med vuxna barn, tog sig över Atlanten med Icelandic till Kennedy Space Centre i Florida. Tanken på denna resa hade väckts redan hösten 2004, när vår styrelsemedlem, Tore Granaas, på ett styrelsemöte föreslog en resa dit, för att följa Christers första rymdfärd.

   Tore etablerade kontakt med Christer via e-mail  och berättade om våra planer och Christer tyckte detta var en lysande idé och lovade att hjälpa till om vi stötte på problem under planeringens gång. Tore skötte dock praktiskt taget hela upplägget på egen hand, men han tyckte att ”projektet” borde ha ett namn och han föreslog strax före avresan att vi skulle kalla oss för CFFC - Christer Fuglesang Fan Club! Jag tror faktiskt att Christer blev lite smickrad över detta.

   När så TV2 kontaktade oss där borta, liksom SR:s P1 och filmade och intervjuade några av oss, blev CFFC mera officiellt känt, eftersom vi använde det som ett samlingsnamn. Resan 2006 blev en stor succé och Christer lovade oss att – som tack för vårt engagemang – hålla ett föredrag för SE-SAM vid ett lämpligt tillfälle. Han höll sitt löfte och vi lovade som tack att ställa upp ännu en gång om han (mot förmodan då) skulle få ännu ett rymduppdrag.

   Men minsann – i månadsskiftet augusti/september 2009 var det dags igen! I våras började vi planeringen och Tore ville ha minimum 30 deltagare för att ordna med transportfrågan på ett effektivt sätt. Tyvärr var intresset (det var ju mitt i den svenska sommaren) betydligt mindre denna gång, endast 20 anmälde intresse, så vi beslöt att de som var intresserade fick åka över på egen hand. Då svalnade intresset ännu mer och slutligen blev vi endast 6 som åkte över via CHI till Orlando. Vi hade god kontakt med Christer hela tiden (ett stort antal e-mail korsade Atlanten) och när han fick klart för sig att vi var så få, bjöd han oss att, som hans personliga gäster, följa uppskjutningen.

   Detta – att vara gäst till en astronaut – öppnade massor av dörrar där borta, och vi blev bl a inviterade till ett stort cocktailparty (250 gäster, 244 höjdare och så vi 6) men mycket snart visste hela sällskapet vad CFFC var…

   Vi fick senare följa uppskjutningen från NASA:s läktare (5 miles bort, närmare än så kom inga åskådare), betydligt bättre än där vi stod 2006.  Vi såg ”Discovery” med Christer ombord försvinna åt nordost och dagen efter följde vi i hans spår, fast lägre och betydligt långsammare…

   Även vid Christers hemkomst till Sverige fick vi tillfälle att – som första ”fans” – hälsa honom välkommen; han stannade hos oss i nästan 10 minuter och pratade, allt medan välkomstkommittén, med regeringsrepresentanter, väntade inne i VIP-rummet!

   Slutligen: CFFC är ingen ”riktig” förening, ingen styrelse, inga stadgar, ingen årsavgift, men alla som beundrar Christer Fuglesang och uppskattar vad han betytt och betyder för Sverige och som förebild för vår ungdom – alla vi/ni är egentligen medlemmar!

Nedtecknat efter bästa förstånd/ Kurt Ivarsson

               Ordförande SE-SAM