SE-SAM är en ideell opolitisk förening, vars ändamål är att:

  • främja kamratskap och kontakter mellan medlemmarna

  • följa utvecklingen inom trafikflyget

  • samarbeta med svensk Pilotförening, SPF, där arkivet förvaras

  • medverka till insamlandet av underlag för skrivandet av det svenska trafikflygets historia  

  

Medlemskap kan erhållas av pensionerad flightdeckpersonal, som yrkesmässigt tjänstgjort

inom civilflyget, och aktiv sådan personal från 55 års ålder. Dessutom kan medlemskap, oavsett ålder,    

erhållas av flightdeckpersonal som drabbats av certifikatförlust.

Styrelsen för SE-SAM förvaltar föreningens Social/Medicinska fond. Fonden är avsedd för

föreningens sociala åtaganden, att stärka banden inom kollektivet och att värna om

medlemmarnas möjligheter att åldras med bibehållen god hälsa, såväl psykiskt som fysiskt.

 Föreningen bildades 1981 och konstituerades vid årsmötet 1982, då samtidigt stadgarna antogs.

                                                                   Föreningen har sitt säte i Stockholm.

HUVUDUPPGIFTEN FÖR SE-SAM ÄR DEN SOCIALA KONTAKTEN MELLAN MEDLEMMARNA

Styrelsen sammanträder cirka åtta gånger årligen för att handlägga medlemsärenden, ekonomi och andra

frågor av betydelse för medlemmarna. Vidare fastställs aktiviteter föreslagna av medlemmar och 

 klubbmästare. De flesta möten följs av arbete med utskick till medlemmarna.

 

SE-SAM   Wallingatan 44 A   111 24 Stockholm

I appreciate this is only minor, but it is noticeable and annoying. I don’t really want to have to send the rolex replica sale back, but would fake rolex like a partial refund. Can I please get the return cartier replica sale so we can get this exchange done, and I would like to also know why the picture that your company presents on their website in not the same as the replica watches sale received. The green hologram, that was important to me. Will you please answer that question for me. Lets please get the ball rolling on our exchange, I would like to have a working rolex replica sale by my reunion on next month. Please help me make this happen, I would rolex replica appreciate it.